Nova Agrupació d'associacions de comerciants de Sant Adrià de Besòs.

La nova associació signa un conveni amb el Banc de Sabadell

El passat 18 d'octubre, la nova agrupació d'associacions, va firmar amb el Banc de Sabadell
un conveni perquè els socis tinguin millors condicions amb aquesta entitat.
A grans trets les condicions avantatjoses destaquem:
1. Compte Expansió Negoci PRO a on abonem el 10% de la seva quota d'associat fins a un màxim de 100€ a l'any
2. TPV amb una comissió del 0,20% de l'import de cada operació i una quota plana de manteniment mensual dels terminals punt de venda (TPV) de 7 euros, amb vinculació de productes.
Hi ha moltes més condicions beneficioses que amb aquest conveni poden afavorir als associats, per aquest motiu, si voleu més informació, us podeu acostar al President de la nova associació: "Bar arriba y abajo" de l'avinguda Catalunya.