Suspensió declaracions responsables habitatges d'ús turístic

Suspensió declaracions responsables habitatges d'ús turístic
Suspensió declaracions responsables habitatges d'ús turístic

Zona propera al Port Fòrum

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha resolt suspendre la presentació de declaracions responsables d'inici d'activitat d'habitatges d'ús turístic. La suspensió afecta a tot el terme municipal. La suspensió va entrar en vigor el dia 7 de novembre de 2016, data de publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindrà una vigència d'un any.

La suspensió s'ha adoptat per tal d'estudiar i aprofundir sobre quina regulació és la idònia pel que fa a aquest tipus d'activitat i la controvèrsia que genera.