Obertura de terrasses a la calçada

L'Ajuntament, mitjançant un ban de l'alcalde de data 20 de maig de 2020, permet instal·lar terrasses a la calçada als establiments d'hosteleria, bars i similars. Es tracta d'una mesura excepcional i temporal que tindrà lloc en el marc de les fases de desescalada previstes en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres en data 28 d'abril de 2020.
Obertura de terrasses a la calçada

Terrasses a la calçada

L'Ajuntament, mitjançant un ban de l'alcalde de data 20 de maig de 2020, autoritza l’ocupació, amb caràcter excepcional i temporal, d’una porció de la via pública destinada a places d’aparcament per part de les terrasses dels establiments d’hosteleria, restauració i similars, amb la finalitat, preservant la salut pública, de contribuir a alleugerir l’impacte social i econòmic de la pandèmia del COVID-19 envers els establiments d’hosteleria, restauració i similars.

Els establiments interessats podran presentar el formulari especial que es troba al Catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de la web municipal o a la fi d'aquesta notícia. Haurà d'anar acompanyat d'un plànol amb la distribució prevista de taules i cadires. Per qualsevol qüestió, es podeu adreçar a territori@sant-adria.net.

El ban que regula l'ocupació de les terrasses es troba al tauler d'edictes de la Seu Electrònica de la web municipal. Les condicions més rellevants inclouen que la durada de la la llicència serà de caràcter temporal i finalitzarà amb la fi de la fase 3. L'emplaçament comprendrà una superfície de fins a 10 metres de llargada com a màxim i caldrà assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys 2 metres entre les taules, o si s’escau, agrupacions de taules, i, alhora, la distància mínima interpersonal de seguretat.

La llicència podrà ésser sol·licitada per titulars d’establiments destinats a activitats d’hosteleria, restauració o similars que no van disposar en l’any immediatament anterior de llicència municipal de terrasses. També podran sol·licitar la llicència els titulars d’establiments que optin per no renovar les terrasses de la seva llicència municipal de terrasses.


FORMULARI A APORTAR (Recomanem ho obriu des d'un ordinador). Recordeu que aquest formulari haurà d'anar acompanyat d'un plànol amb la distribució prevista de taules i cadires.

 En format PDF.

En format WORD: 

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

  • Per SEU ELECTRÒNICA: feu click aquí 
  • Per CORREU ORDINARI (Correus). Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Plaça de la Vila, 12, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona. A l'Att. del DEPARTAMENT DE TERRITORI

DUBTES? | Per a més informació i resolució de dubtes envieu un correu electònic a territori@sant-adria.net

CONDICIONS per a la reobertura a el públic de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració | Click aquí

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA | Si penseu reobrir les vostres terrasses a partir de la Fase 1 recordeu: Click aquí