Reobertura de les terrasses dels bars a partir de la Fase 1

Reobertura de les terrasses dels bars a partir de la fase 1 del Pla de desescalada. Amb la limitació del 50% de taules i cadires.
Reobertura de les terrasses dels bars a partir de la Fase 1

Terrassa de bar

Els establiments d'hostaleria i restauració podran reobrir les terrasses a partir de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020.

Les condicions de reobertura de les terrasses durant la fase 1 estan establertes a l'Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, del Ministeri de Sanitat (BOE, 3 de maig de 2020). L'ocupació de les terrasses es limitarà al 50% de les taules permeses en l’any immediatament anterior en base a la corresponent llicència municipal. I, en tot cas, cal assegurar que es manté la deguda distància física d'almenys 2 metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. I, també, cal garantir la distància mínima interpersonal entre els clients.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha inclòs al catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de la web municipal uns formularis especials per a les fases 1, 2 i 3 del Pla de desescalada per a tots aquells titulars de bars que vulguin reobrir les terrasses. Excepcionalment, no caldrà recollir l'adhesiu de terrasses i la taxa municipal es liquidarà d'ofici en un moment posterior.

Els titulars de bars que van presentar comunicació de taules i cadires per a tot l'any, no caldrà que presentin cap més comunicació. Tan sols hauran de seguir la limitació del 50% de les taules permeses.

Els titulars de bars que vulguin reobrir les terrasses amb la mateixa superfície de la llicència inicial i amb la limitació del 50% de taules, només caldrà que presentin el formulari especial "Comunicació de renovació d'autorització de terrasses a la via pública". Caldrà que adjuntin el formulari especial signat al "Registre electrònic sol·licitud genèrica" de la Seu Electrònica del web municipal.

Els titulars de bars que vulguin reobrir les terrasses amb una ampliació de superfície de la llicència inicial, sempre i quan ho permeti l'amplada de la via pública on s'ubiqui la terrassa, caldrà que presentin el formulari especial "Sol·licitud d'autorització d'ampliació de superfície de terrasses a la via pública" conjuntament amb un plànol. Caldrà que adjuntin el formulari especial signat al "Registre electrònic sol·licitud genèrica" de la Seu Electrònica del web municipal. L'Ajuntament atorgarà l'ampliació de la superfície si és possible per l'amplada de la via pública i només tindrà eficàcia durant la vigència de les fases 1, 2 i 3 del Pla de desescalada.

Per qualsevol dubte o qüestió en relació amb la reobertura de les terrasses, les consultes es poden adreçar al correu electrònic territori@sant-adria.net.

A continuació, us presentem la documentació en dos formats (recomanem que ho obriu des d'un ordinador): 

DOCUMENTS ANNEXOS EN FORMAT PDF (Recomanem obrir-los des d'un ordinador)


DOCUMENTS ANNEXOS EN FORMAT ODT (WORD) (Recomanem obrir-los des d'un ordinador)


FORMES DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

  • Per SEU ELECTRÒNICA: feu click aquí 
  • Per CORREU ORDINARI (Correus). Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Plaça de la Vila, 12, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona. A l'Att. del DEPARTAMENT DE TERRITORI

CONDICIONS per a la reobertura a el públic de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració | Click aquí

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Sabieu que l'Aj. permet instal·lar terrasses a la calçada?  (Millor obriu la info que ve a continuació des d'un PC)
  • És una mesura temporal
  • Cal sol·licitar-ho! Com fer-ho?: Click aquí