COVID-19

Donada la situació del COVID-19, l'Ajuntament està adoptant mesures extraordinàries per pal·liar els efectes econòmics a la ciutadania derivats de la declaració de l'estat d'alarma

Us mantindrem informats de les modificacions del calendari fiscal 2020 aprovades per aquest Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com altres variacions a les dates de cobrament en aplicació de normativa estatal:

PADRONS:

L'Ajuntament ha aprovat en data 30 d'abril de 2020 el cobrament el calendari fiscal del padrons suspesos:

 • Impost de Béns Immobles:
  • No domiciliat: del 30 de juny al 3 de setembre de 2020
  • Domiciliats: el cobrament de les 3 fraccions aquest any 2020 es farà els dies:
   • 30 de juny
   • 3 de setembre
   • 30 d'octubre
 • Taxa d'escombreries comercials i industrials, del 31 d'agost al 30 d'octubre
 • Taxa del mercat d'abastaments, segon trimestre, 2 de juny a 3 d'agost 2020

L'Ajuntament també ha ampliat el termini màxim de pagament dels següents padrons en període de recaptació en voluntària:

 • Taxa del mercat d'encants, primer semestre, finalitza el dia 2 de juny de 2020
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), finalitza el dia 2 de juny de 2020

Tenint en compte totes les modificacions aprovades per l'Ajuntament, aquest és el Calendari Fiscal 2020 actualizat.

FRACCIONAMENTS:

Els fraccionaments no finalitzats abans de la declaració de l'estat l'alarma amplien un cop més els terminis, en aplicació de les modificacions que introdueix la Disposició Adicional 1ª del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per ajudar l'economia i l'ocupació que modifica els terminis de l'article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 de la següent manera:

 • La fracció del dia 5 d'abril de 2020 es cobrarà el dia 30 de maig de 2020
 • La fracció del dia 5 de maig de 2020 es cobrarà el dia 30 de maig de 2020
 • La resta de fraccions mantindran les mateixes dates de cobrament

LIQUIDACIONS:

Els terminis de pagament de les liquidacions amplien un cop més el seu termini límit de pagament en voluntària en aplicació de les modificacions que introdueix la Disposició Adicional 1ª del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per ajudar l'economia i l'ocupació que modifica els terminis de l'article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 de la següent manera:

 • Les liquidacions notificades abans del 18 de març de 2020, i amb data límit entre el 18 de març i el 30 d'abril d'enguany, tindran data límit de pagament en voluntària fins al 30 de maig de 2020
 • Les liquidacions notificades després del 18 de març de 2020, inclòs, tindran data límit de pagament en voluntària fins al 30 de maig de 2020 o la legalment establerta per la Llei General Tributària sempre que aquesta sigui superior

Fet que el dia 30 de maig de 2020 és inhàbil, les liquidacions que legalment tinguin data límit de pagament en voluntària en aquesta data s'entendrà que tenen data límit el dia 2 de juny de 2020, què a Sant Adrià de Besòs és el següent dia hàbil.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA:

Igualment us mantenim informats de les últimes actuacions de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que afecta els ciutadans del nostre Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

 • L'atenció al contribuent, es mantindrà a través dels següents canals:
 • Telemàtica a la pàgina web www.orgt.diba.cat, on podreu fer tots els tràmits així com presentar escrits a través del Registre Telemàtic.

 • També en aquest web www.orgt.diba.cat, trobareu un formulari en el que podeu deixar anotat el vostre número de telèfon i l’ORGT us trucarà per a donar-vos tot el suport que necessiteu.

 • Correu electrònic a l'adreça: i també a l'adreça a través de la qual es rebran i contestaran consultes, i des d'on us ajudaran a fer tots els tràmits

 • Per telèfon trucant al call center 932 029 802 / 932 029 805

 • Per telèfon de 8:30h a 14:00h trucant a l'oficina de Sant Adrià de Besòs 93 472 91 86 o també al 674 797 409

 • Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, consulteu el web www.orgt.diba.cat