Actualitat - Aprovats els nous terminis de pagament dels padrons suspesos

L'Ajuntament informa dels nous terminis de pagament pels padrons de l'Impost de Béns Immobles, Taxa d'Escombraries Comercials i Industrial i del segon trimestre de la Taxa del Mercat d'Abastaments.

A l'apartat COVID-19 del Servei de Tresoreria us mantindrem informats de totes les variacions que es produeixin a l'àmbit tributari municipal derivades de les modificacions del calendari fiscal 2020 aprovades per aquest Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, com a mesures extraordinàries adoptades per pal·liar els efectes econòmics provocats pel COVID-19, així com d'altres variacions que puguin afectar els terminis de cobrament tributari municipal en aplicació de normativa estatal.