Informació important sobre l'afectació de taxes i preus públics municipals per la COVID-19

Informació important sobre l'afectació de taxes i preus públics municipals per la COVID-19

INFORMACIÓ IMPORTANT EN RELACIÓ A L’AFECTACIÓ A LES TAXES I ELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS OCASIONADA PER LA COVID-19

Actualitzada a 11 de maig de 2020

En aquest document es recollirà la informació més rellevant per als contribuents i per la ciutadania en general sobre les afectacions als procediments de gestió de les taxes i els preus públics municipals que es produeixin com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

TAXA DEL MERCAT D’ENCANTS (dimarts):

Els rebuts del primer semestre de 2020 (gener-juny) es van emetre abans de la declaració de l’estat d’alarma. La part proporcional de la taxa de totes les setmanes en que no s’hagi pogut celebrar el mercat es descomptarà d’ofici al rebut del segon semestre de 2020, sense que els titulars de les parades hagin de fer cap sol·licitud.

Si un paradista no continués al segon semestre de 2020 per haver sol·licitat la baixa de la parada amb efectes de l’1 de juliol, SÍ haurà de sol·licitar la devolució de l’esmentada part proporcional.

TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABASTAMENTS:

Els rebuts del primer trimestre de 2020 (gener-març) es van emetre abans de la declaració de l’estat d’alarma. El període de pagament del segon trimestre de 2020 (abril-juny) es va ajornar i el nou termini és del 2 de juny al 3 d’agost. Els rebuts d’aquest segon trimestre seran per l’import íntegre, davant la incertesa actual i les diverses casuístiques que poden existir.

Serà al rebut del tercer trimestre (juliol-setembre) on, de forma individualitzada per a cada parada, s’aplicarà d’ofici el descompte proporcional al temps d’inactivitat degut a la COVID-19.

No és necessari que els concessionaris de les parades presentin cap sol·licitud, la direcció del mercat informarà directament al servei de Tributs dels descomptes a aplicar.

PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL JOSEP M. CÉSPEDES:

L’escola bressol va estar oberta funcionant amb normalitat fins el dia 12 de març. Properament es giraran els rebuts de la quota del mes de març (que es van ajornar dintre de les mesures pal·liatives adoptades per l’Ajuntament de la situació provocada per la COVID-19), de la part proporcional als dies en que efectivament es va prestar el servei i no es girarà cap més rebut fins que el centre retorni a l’activitat.