Nou calendari fiscal de l’exercici 2020 per als tributs de venciment periòdic que van ser ajornats a conseqüència del COVID-19

Nou calendari fiscal de l’exercici 2020 per als tributs de venciment periòdic que van ser ajornats a conseqüència del COVID-19

Es fa públic que en data 30 d’abril de 2020, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, ha aprovat el nou calendari fiscal de l’exercici 2020 per als tributs de venciment periòdic que van ser ajornats a conseqüència del COVID-19.

Nou calendari fiscal de l’exercici 2020 per als tributs de venciment periòdic que van ser ajornats a conseqüència del COVID-19