Reducció de les taxes d'ocupació de via pública amb terrasses 2021

L’Ajuntament en sessió del Ple de data 29 de març de 2021 ha aprovat, excepcionalment a conseqüència de la crisi de la COVID-19, la modificació de la tarifa 3 (ocupació amb vetlladors) de l’annex de tarifes d’aquesta l’ordenança fiscal núm. 27, aplicant les reduccions següents: del 100% pel 2n trimestre de 2021, del 75% pel 3r trimestre de 2021 i del 50% pel 4t trimestre de 2021 per compensar la disminució de la rendibilitat derivada de l’aprofitament del domini públic local per les limitacions horàries i d’aforament, i l’increment de despeses per l’aplicació de mesures de prevenció sanitària que han d’assumir els establiments d’hostaleria, resultant els següents imports:

2n trimestre de 2021 (reducció del 100%):

(...)

Euros

Tarifa 3. Taules, cadires, vels, para-sols, testos i altres objectes anàlegs que ocupin les vies públiques, per m2 i mes

 

a)    Carrers de la categoria 3ª, 4ª i 5ª (segons coeficient situació de l’IAE)

0,00

b)    Carrers de la categoria 2ª (segons coeficient situació de l’IAE)

0,00

c)     Carrers de la categoria 1ª (segons coeficient situació de l’IAE)

0,00

Les terrasses dels bars ubicats al Mercat municipal d’abastaments que tenen limitat l’horari d’apertura al del mercat tindran una reducció del 25% de la tarifa corresponent (1ª)

 

0,00

(...)

 3r trimestre de 2021 (reducció del 75%):

(...)

Euros

Tarifa 3. Taules, cadires, vels, para-sols, testos i altres objectes anàlegs que ocupin les vies públiques, per m2 i mes

 

d)    Carrers de la categoria 3ª, 4ª i 5ª (segons coeficient situació de l’IAE)

1,18

e)    Carrers de la categoria 2ª (segons coeficient situació de l’IAE)

1,29

f)      Carrers de la categoria 1ª (segons coeficient situació de l’IAE)

1,41

Les terrasses dels bars ubicats al Mercat municipal d’abastaments que tenen limitat l’horari d’apertura al del mercat tindran una reducció del 25% de la tarifa corresponent (1ª)

 

1,05

(...)

4t trimestre de 2021 (reducció del 50%):

(...)

Euros

Tarifa 3. Taules, cadires, vels, para-sols, testos i altres objectes anàlegs que ocupin les vies públiques, per m2 i mes

 

g)    Carrers de la categoria 3ª, 4ª i 5ª (segons coeficient situació de l’IAE)

2,36

h)    Carrers de la categoria 2ª (segons coeficient situació de l’IAE)

2,59

i)      Carrers de la categoria 1ª (segons coeficient situació de l’IAE)

2,81

Les terrasses dels bars ubicats al Mercat municipal d’abastaments que tenen limitat l’horari d’apertura al del mercat tindran una reducció del 25% de la tarifa corresponent (1ª)

 

2,11