Utilitat de precàlcul de l'IIVTNU (plusvàlua)

Utilitat de precàlcul de l'IIVTNU (plusvàlua)

Aquesta utilitat permet fer una simulació del càlcul de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).

Les dades o el resultat d'aquesta utilitat no vinculen a l'Administració tributària municipal. Per més informació, pot enviar la seva consulta a rentas@sant-adria.net.

Veure arxiu adjunt