Què és?

 

SantAdriàSoluciona (SAS) és una eina virtual que permet als adrianencs i adrianenques comunicar a l'Ajuntament, pràcticament a l’instant, els petits problemes de la seva ciutat de competència municipal. D'aquesta manera, el consistori pot detectar aquestes deficiències del dia a dia amb més facilitat i resoldre-les més ràpidament.

 

Quins problemes puc comunicar?

A la dreta teniu una llista dels tipus de problemes que es poden resoldre i els que no. Us recordem que l’àmbit d’actuació se circumscriu al municipi de Sant Adrià de Besòs.

 

Com puc comunicar un problema?

Només cal omplir el formulari que trobareu a l'inici del web o a l’apartat Comunicar un problema. Us demanem que descrigueu el problema i el lloc on se situa de forma entenedora i concreta. També heu de facilitar-nos el vostre nom, correu electrònic i telèfon per tal que ens puguem posar en contacte amb vosaltres.

 

Puc veure quins problemes s'han comunicat?

Als apartats Problemes comunicats, Problemes en procés i Problemes solucionats podreu veure el llistat de situacions millorables classificades segons aquestes categories, així com la seva localització en el mapa. Si cliqueu sobre el problema i aneu a + info, n’obtindreu més informació i podreu fer un seguiment del seu estat actual.

 

 

Problemes que SÍ es poden resoldre:

 • Enllumenat públic

Fanals fosos
Instal·lacions lumíniques en mal estat
Disfuncions en els horaris d’encesa i apagament de l’enllumenat públic

 • Mobiliari urbà
  • Mobiliari urbà en mal estat
  • Papereres plenes
 • Via pública
  • Mal estat del paviment
   Saturació d’embornals
   Deficiències de neteja de la via pública
 • Aigua
  • Acumulacions o fuites d’aigua persistents
 • Altres
  • Pintades en espais públics
   Obres mal senyalitzades
   Deficiències de la senyalització vertical
   Plagues a via pública
   Presència d’insectes i/o rosegadors
   Arbres: branques que toquen façanes o estan a punt de caure

 

 Problemes que NO s’inclouen en aquesta aplicació:

Ampliacions d’enllumenat (nous punts de llum) o propostes de millora de via pública

Resolució d’avaries d’aigua. Telefonar a la policia local al telèfon 9338155 55

Condicionament de nous parcs públics/parcs infantils

Problemes veïnals. Contactar amb l’oficina de mediació al telèfon 933812004

Platges. Cal contactar amb Àrea Metropolitana de Barcelona (aplicació web o mòbil infoplatges)

Plagues a propietats privades

En cas de trobar un animal perdut, contacte amb policia local al 933815555

 

Totes aquestes propostes NO incloses i d’altres que puguin sorgir que no estiguin detallades en aquest llistat, podeu comunicar-les mitjançant el correu electrònic bustia@sant-adria.net

Estadístiques


264 problemes informats.